گویا بالاترین برنامه ریزی   2009-06-17 11:27:30

گزارش ویژه خبرنامه گویا: توطئه برنامه ریزی شده برای آتش زدن و تخریب اموال عمومی و ایجاد بهانه برای سرکوب
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک

بر اساس یک گزارش موثق از ایران، جریاناتی که در روزهای اخیر به سرکوب اعتراضات مردم مشغولند با فرستادن اراذل و اوباش وابسته به خود عامدانه به آتش زدن و تخریب اماکن و اموال عمومی اقدام می کنند تا زمینه سرکوب نیروهای امنیتی را فراهم کرده و ضمنا امکان توجیه آن را برای افکار عمومی مهیا کنند.

شاهدان عینی گزارش می دهند که این افراد که بعضا دستبند و دستمال سبز هم به خود آویزان می کنند یکدیگر را می شناسند و با هم ارتباط مستمر دارند و بعضا حتی بسیجی ها و لباس شخصی ها را هم می شناسند.

این افراد اجازه پیدا می کنند به آسانی و جلوی چشم ماموران هر چه می بینند را آتش بزنند و تخریب کنند تا نهایتا تلویزیون دولتی ایران تصاویر این حوادث را نشان داده و به حساب معترضان یا طرفداران نامزدهای معترض بگذارند.

ابن روش از دوران ماجرای کوی دانشگاه و حوادث پس از آن از سوی نیروهای امنیتی به کار می رود و مشخصا مسئولین انتظامی ایران در همایش کوثر، که همان سال ها برگزار شد روش های نفوذ در اغتشاشات و هدایت آنها را توضیح دادند. البته تفاوت شرایط فعلی این است که در آنزمان ظاهرا هدف، خاموش کردن اعتراضات بود ولی اینک، ایجاد بهانه برای سرکوب و منفی جلوه دادن اعتراضات در چشم مردم عادی است.

البته طبیعی است که با بروز خشونت از سوی مامورین انتظامی مردم هم خشمگینند و آمادگی برای انجام حرکت های تخریبی بیشتر است اما شکی نیست که حداقل اقدام اولیه به این منظور از سوی عوامل نفوذی نیروهای امنیتی صورت می گیرد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات