بیشنهاد مهاجرانی (شرکت در نماز جمعه)   2009-06-17 11:36:53

مهاجرانی نشان داد که آنقدر تیزبین است که می توان به این نتیجه رسید که حضرت ماکیاولی چند واحد را نزد ایشان گذرانده.

عطا‌الله مهاجرانی پیشنهاد کرد که طرفداران موسوی به نماز جمعه‌ای بروند که به امامت رهبر برپا خواهد شد.چنین نماز جمعه‌ای را نمی شود جلویش را گرفت، نمی‌شود جلوی چشم مردم جهان مانع حمایت مردم از موسوی شد، نمی‌شود ادای وحدت درآورد وقتی صدای اعتراض مردم به گوش می‌رسد.

«به نظرم همان جمعیت میلیونی که در راهپیمایی صدای سکوت در روز دوشنبه ایران و جهان را تکان داد؛ اگر بخشی از آن هم در نماز جمعه 29 خرداد شرکت کند و با صدای بلند بخواهد که رایش پس داده شود، نمی توانند نماز جمعه را سرکوب کنند یا مثل گذشته نماز گزاران را کتک بزنند. نماز جمعه فرصتی است، که رهبری نظام صدای مردم را مستقیما بشنود... بگذاریم یک بار هم که شده صفوف نماز جمعه رکورد تازه ای پیدا کند»


به نظرم مخالفان تقلب اگر از نخستین ساعات صبح منتظر ورود به محوطه اصلی باشند، شاهکار می‌شود!
نیک‌آهنگ‌کوثر


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات