بالاترین نامه محرمانه صادق محصولی   2009-06-17 12:55:06

new_win نامه محرمانه صادق محصولی به آقای خامنه ای در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس منتشر شد. « آقا اجازه؟ ـ۶۱ کلیک
Language Bookmark aghaejaze.wordpress.com

واژه مشهور “دیکتاتورها همیشه احمق هستند” این روزها بسیار کاربرد یافته است. نامه زیر که دیروز در اینترنت پخش شد را در ابتدا ساختگی پنداشتم. ... امروز صبح (چهارشنبه) EuroNews مرجانه ساتراپی و محسن مخملباف را در مصاحبه مطبوعاتی در پاریس نشان داد که این نامه را منتشر ساختند. باورکردنی نیست صراحت و وقاحت کودتاچیان و نیازی به تفسیر ندارد. امروز آموختم که دیکتاتورها همیشه احمق تر از آنی هستند که گمان می بری.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات