بالاترین گنجی   2009-06-17 12:56:21


new_win گنجی: اگر مردم به خانه برگردند حکومت رعب و وحشت نتیجه اش خواهد بود / خامنه ای رنگ سبز و سفید را به سیاه و سرخ تبدیل کرده ـ۴ کلیک
Language Bookmark harfehesaaby.blogspot.com

اکبر گنجی در مصاحبه با رادیو آمریکا: تخریب ها کار خود افراد رژیم است. اگر مردم امروز کوتاه بیایند و به خانه برگردند نتیجه ی آن حکومت رعب و وحشت خواهد بود. اما اگر مردم در صحنه بمانند حکومت سلطانی خامنه ای مجبور خواهد شد در برابر خواسته ی مردم کوتاه بیاید. او همچنین گفت که تمام این نقشه ها تحت رهبری خود خامنه ای صورت می گیرد و احمدی نژاد نقش کوچکتری به عهده دارد. /// گنجی مکررا می خواست که مردم تلاششان این باشد که در نهایت مسالمت در خیابان ها حضور داشته باشند و در دام خشونت و تخریب رژیم نیافتند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات