بالاترین مچ بندهای سبز   2009-06-17 16:06:22

new_win مــوج سبــز در اردوی تیم ملی ، مچ بند های سبز بازیکنان تیم ملی ایـــران ـ۱۵ کلیک
Language MediaType Bookmark img8.imageshack.us

بازهم حماسه سازان تیم ملی حماسه ی بزرگ در پاسداشت به خاک خون کشیده شدن جوانان این مرزبوم به نمایش گذاشتن امروز تیم ملی ایران یک دست با مچ بندهای سبز رنگ درمقابل تیم ملی کره ی جنوبی به میدان آمدند در تصاویربه وضوح مچ بندهای مهدی مهدوی کیا ، نکونام، کعبی ، شجاعی ، و علی کریمی رو می شد دید بازی که به نظرم من در حمایت از موج سبز در ایران برگزار شد هر چند در نیمه ی دوم بدون دلیل مچ بندها از دست بازی کنان تیم ملی در آورده شده بود،البته مشخص بود که نیروی باز دارنده باعث شده بود بازیکنان مچ بندها رادر نیمه ی دوم از دست بیرون بکشند ، وخود نشان دهنده ی اوج ترس از موج سبزو حامیان موج مردی بود که بیرون اوردن مچ بندها رو بر بازیکنان تیم ملی تحمیل کرده بود ، هرچند بازکنان تیم ملی بازی برده را با نتیجه ی مساوی به پایان رساندند اما نمایشی از غیرت ایرانی را به در مقابل چشم هزاران ایرانی وطن دوست حاکمان ایران به نمایش گذاشتند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات