بالاترین شجریان   2009-06-17 16:08:45new_win شجریان :صدایم را پخش نکنید. این صدای خس و خاشاک است! ـ۶ کلیک
Language Bookmark aftab.ir

در یکی دو روز اخیر همه جا خواندیم استاد بی بدیل اواز ایران محمدرضا شجریان از ضرغامی خواسته آثارش پخش نشود. هم اکنون بی بی سی فارسی در بخش خبری ساعت ۱۸ خویش اعلام کرد استاد گفته است:" صدای مرا پخش نکنید این صدای خس و خاشاک است"....... آفرین به همت و غیرت استاد. زنده باشی استاد! ( چون این حرف در تلویزیون گفته و روی سایتشان هم ندیدم از این لینک تزپینی استفاده کردم. لطفا باز نفرمایید)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات