سه خبر از کاربران بالاترین   2009-06-17 16:16:48

new_win سایت مصباح یزدی هم توسط سربازان وطن گرفتار شد ! ـ۹۴ کلیک
Language Bookmark mesbahyazdi.org

هدیه امروز به همه دوستاران جنبش سبز ... www.mesbahyazdi.org

همه در فرودگاه به استقبال و حمایت از بازیکنان سبز پوش با غیرت میرویم

new_win تقدیر از دکتر ها و کارکنان بیمارستان اختر ـ۹ کلیک
Language Bookmark sabz1.wordpress.com

در راهپیمایی دیروز به آقایی میانسالی صحبت کردم که همراه دختر و همسرش به راهپیمایی آمده بود و گفت که پسرش در حوادث 24 خرداد بوده و با باتوم یکی از مزدورهای حکومتی دچار شکستگی در ناحیه پا شده است و او ادامه داد که برای مداوای پسرش به بیمارستان اختر مراجعه کرده و دکتر های این بیمارستان وقتی فهمیدند که پای پسر در اعتراض به انتخابات شکسته است هیچ پولی از او دریافت نکردند وپای پسرش را رایگان مداوا کردند . من در اینجا از همه کارکنان و دکترهای بیمارستان اختر تشکر می کنم .


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات