دریافت از یک دوست.   2009-06-17 17:52:16http://aghelane.wordpress.com/2009/06/16/karubifan/
تذکرات یک طرفدار کروبی برای این روزها

By aghelane

فارغ از نتیجه ی این تظاهرات مردمی ، جراتی که مردم پیدا کردند از همه چیز مهمتر است .

مطمئنا مردم بعد از این نیز در برابر ظلم ها ساکت نخواهند نشست .

به عنوان کسی که به کروبی رای دادم ، لازم می دانم که مسائلی را تذکر بدهم .

من با رهبری موسوی به عنوان کسی که بالاترین رای را دارد، هیچ مشکلی ندارم و او را نماد و رهبر خود نیز می دانم اما در صورت تجدید انتخابات باز به کروبی رای خواهم داد .

در آماری که توسط رادیو زمانه ، رادیو فردا ، محسن سازگارا و … بعنوان آمار واقعی متشر شد کردند (به نقل از کارکنان وزارت کشور)

موسوی 45 درصد و کروبی 31.6 درصد آرا را داشتند

که در اینصورت موسوی و کروبی به دور دوم می رفتند .

چند نکته لازم می دانم عرض کنم:

1- شعار مرگ ندهیم ، یکی از تفاوت های ما با نسل قبلمان نفی خشونت و مرگ است (به جای مرگ بر این دولت مردم فریب بگوییم ، ننگ بر این دولت …)

2- به هیچ عنوان دست به خشونت و تخریب اموال عمومی نزنیم (حتی اگر کتک خوردیم ، خشونت هیچ سودی برای ما ندارد)

3- تظاهرات را صرفا تظاهرات طرفداران موسوی نخوانیم . بلکه تظاهرات معترضان به تقلب بخوانیم .

به خبرگزاری ها تذکر دهیم ، ما را “طرفداران موسوی” نخواند . فراموش نکنید بخش عظیمی از طرفداران کروبی ، رضایی و جالب است بگویم : حتی کسانی که به احمدی نژاد رای داده بودند به این وضع هم معترضند .

شخصا با دو دختر چادری حرف می زدم که به شدت از تحوش اوباش بسیج عصبانی بودند آنها که به دلایل گوناگون به احمدی نژاد رای داده بودند اعتراف می کردند که بسیار متاسف هستند و آنها هم به تقلب در این حد زیاد معترف بودند .

پس لطفا مواظب باشید ، ما کسانی که در تظاهرات شرکت می کنیم و به تقلب اعتراض داریم فقط طرفداران موسوی نیستیم .


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات