گویا قلم   2009-06-17 19:40:31

نامه سرگشاده ميرحسين موسوی به شورای امنيت کشور درباره اقدامات غيرقانونی لباس شخصی ها، قلم
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک

قلم - ميرحسين موسوی درباره اقدامات غيرقانونی لباس شخصی ها به شورای امنيت کشور نامه نوشت

به گزارش قلم نيوز ،متن اين نامه به شرح زير است:

بسمه تعالی

شورای امنيت کشور

طی ايام اخير به کرات مشاهده می شود که همرديف با قوای انتظامی افرادی بدون لباس فرم، بدون نشان مشخص و بدو ن جايگاه قانونی معين با سلاح های سرد (از قبيل شلنگ، چماق، زنجيز، ميله آهنی و ....) و گاهی سلاح گرم در سطح شهر ظاهر می شوند، قبل از نيروی انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان حمله می کنند و ضمن تحريک اجتماعات به تخريب اموال و وسايل نقليه مردم می پردازند. به آن شورا متذکر می شوم اين پديده شوم که متصديان برقراری امنيت و نظم در خلال صفوفشان از نيروهای لباس شخصی استفاده کنند تنها نشان می دهد که نيروی انتظامی از مغايرت اعمال خود با شان و وظيفه قانونی اش کاملا اطلاع دارد، به صورتی که حاضر نيست ننگ اين اعمال به لباس متحدالشکل او نسبت پيدا کند. آزادی، نظم و امنيت از حقوق اوليه و توامان شهروندان است که طی مدت اخير هر سه آنها از سوی نيروهای لباس شخصی مورد تجاوز قرار گرفته است.
ضمن محکوم کردن اين رويه از کليه مقامات ذيربط موکدا درخواست می شود جهت کمک به حفظ آرامش و امتناع از تحريک اجتماعات خودجوش و مسالمت آميز مردم فورا از مداخلات اين افراد جلوگيری به عمل آورند.

ميرحسين موسوی

رونوشت: شورای عالی امنيت ملینام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات