بالاترین دستبندهای سبز   2009-06-17 19:54:15

new_win منبع موثق: بازیکنان تیم ایران دستبندهای سبز را مخفیانه به دست کرده بودند ـ۱۰۶ کلیک
Language Bookmark i41.tinypic.com

بی بی سی فارسی به نقل از کارشناس فوتبال در سئول گزارش کرد شش بازیکن تیم ملی فوتبال در آخرین لحظات پیش از بازی هم این مچ بند های سبز را به دست نداشتند اما در تونل از رختکن به زمین این دستبند ها را مخفیانه به دست کرده و نام خویش را در تاریخ ورزش پهلوانی این سرزمین جاودانه کرده کرده اند. گویا در نیمه دوم این مچ بندها غیر از بازوبند مهدوی کیا تحت فشار وارده از بالا خارج شده است. پهلوانی هم پهلوانی این جوانان، نه از مدل خود فروشی رضا زاده و احمدی نژادیهائی مانند او.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات