به سوی آزادی بالاترین 3   2009-06-18 12:36:40

حوادث یک هفته گذشته یک بار دیگر نشان داد که احمدی نژاد محصول تحریم انتخابات نیست، بلکه مردم چه انتخابات را تحریم کنند و چه نکنند احمدی‌نژاد از صندق بیرون ‌خواهد آمد.
باید از گذشته درس گرفت. اگر می‌خواهیم اراده‌مان را به رژیم تحمیل کنیم چاره‌ی آن شرکت وسیع در انتخابات نیست. در نظام جمهوری اسلامی قدرت مردمی و قدرت اصلاحات از صندوق رأی در نمی‌آید. شرکت مردم در انتخابات را به نفع خود مصادره می‌کند. بلکه این قدرت در خیابان‌ها تعیین تکلیف می‌شود. آن‌کس که امروز خیابان را به تسخیر خود در آورد برنده است.
برای پی بردن به وخامت اوضاع به گفته‌های گری سیک یکی از مشاوران امنیت ملی سه رئیس جمهوری آمریکا و مشاور کاخ سفید در سال ۱۳۵۷ توجه کنید. او یکی از مدافعان رژیم در طول ۳۰ گذشته بوده است. از هیچ تلاشی برای نزدیکی آمریکا به رژیم کوتاهی نکرده است. از هیچ کوششی برای بی‌اعتبار کردن اپوزیسیون و تحول‌خواهان ایرانی فروگذار نکرده است اما امروز می‌نویسد:‌
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=11758
«آنچه مقامات رسمی انجام دادند، اقدام سازمان یافته ای برای شگفت زده کردن مخالفان خود بود که این تعریف کلاسیک کودتا است. این کودتای یک گروه از خارج علیه طبقه حاکم نبود بلکه کودتای طبقه حاکم علیه مردم خود بود.»
نزدیک شدن به حکومت کودتا در دنیای امروز کار سهل و ساده‌ای نیست. برای همین نغمه‌های مخالف در دولت‌های اروپایی و آمریکایی شروع شده است.
گری سیک به تغییر مسیر تاریخی رژیم و ناامیدی‌اش از اوضاع اشاره می‌کند و می‌نویسد:‌
« تمایل حکومت به انکار واقعیت و جعل نتیجه انتخابات بدون کوچکترین اشاره ای به تقلب، نشان دهنده یک تغییر مسیر تاریخی در انقلاب اسلامی ایران است. تمام رهبران پیشین ایران حداقل در ظاهر امر وانمود کردند که به خواسته های مردم ایران توجه دارند. ... انتخابات اخیر نشان می دهد که رهبران ایران می‌دانند که اعتبار خود را در بین بیشتر مردم ایران از دست داده اند و دیگر سعی نمی کنند وانمود کنند که مشروعیت دارند و می خواهند که با قدرت سرکوب عمل کنند. »
تأکید افرادی چون گری سیک روی بحران مشروعیت رژیم بیش از هرچیزی حاکمان را در داخل و خارج از کشور در تنگنا قرار خواهد داد.
گری سیک با آن‌که باندهای رژیم را اپوزیسیون ایران! معرفی می‌کند اما نمی‌تواند خطری که اساس رژیم را مورد تهدید قرار داده نفی کند:
«اپوزیسیون ایران که شامل برخی چهره ها و نهادهای قدرتمند داخل حکومت است، با تصمیمی دشوار رو به رو هستند. آگر انها مرعوب شوند و با نمایش قدرت سکوت کنند (مانند گذشته)، تمام اعتبار خود را در آینده با طرفداران خود از دست می دهند اما اگر بخواهند به مواجهه برخیزند، این احتمال وجود دارد تا کنترل اوضاع از دست برود و به طور بالقوه ساختار حکومت ایران را ساقط کند.»
معلوم نیست طبق تحلیل گری سیک نیرویی که ساختار حکومت را تهدید می‌کند چه نام دارد و یا کیست. چون هیچ حکومتی خود به خودی ساقط نمی‌شود؟
البته گری سیک توصیه‌ای به اصلاح‌طلبان درون حکومتی نمی‌کند ولی به آن‌ها هشدار می‌دهد که ممکن است اقداماتشان به ساقط شدن رژیم منجر شود. چیزی که مطلوب نظر گری سیک و اصلاح‌طلبان درون حکومت نیست.
با این حال گری سیک هم تأکید می‌کند:

« وضعیت فعلی به هر نحو پایان یابد، این یک نقطه عطف در تاریخ سی ساله انقلاب اسلامی است.»
ایرج مصداقی ۲۶ خرداد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات