ابراهیم نبوی   2009-06-18 13:32:33

دام مرگ در میدان ولی عصر

یکی از اعضای ستاد موسوی اعلام کرد که دولت و نیروی انتظامی و پلیس قصد دارد از برنامه امروز ساعت پنج به عنوان " دام مرگ" استفاده کند. وی اعلام کرد نیروهای سرکوبگر قصد دارند چهارصد-پانصد نفر از مردم را به دام انداخته و بکشند تا با ایجاد ترس در مردم جلوی جنبش مردم در دفاع از حقوق و رای شان را بگیرند. این عضو ستاد موسوی از مردم خواست از شرکت در این مراسم و افتادن در این دام خودداری کنند
این نوشته در سایت ابراهیم نبوی تاریخ ندارد ولی احتمالا امروز نوشته شده زیرا نوشته قبلی تاریخ دیروز را دارد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات