بالاترین اولین شهید   2009-06-18 15:13:21new_win دانشگاه رازی کرمانشاه اولین شهید خود را تقدیم کرد ـ۹ کلیک
Language Bookmark insideofiran.com

دانشجوی دختری با نام فامیل طهماسبی که در جریان تظاهرات روزهای گذشته در دانشگاه رازی کرمانشاه از ناحیه سر با باتوم توسط نیروهای لباس شخصی مضروب شده بود. شب گذشته در بیمارستان امام رضای این شهر به شهادت رسید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات