سایت اراده مردم   2009-06-18 18:05:06

كروبي تحصن ميكند


مهدي كروبي به مسئولان هشدار داد در صورت عدم تحقق خواسته هاي مشروع مردم در خصوص انتخابات و ابطال آن پس از راهپيمايي روز جمعه، در يكي از دانشگاه هاي تهران و يا پلي تكنيك تحصن خواهد كرد. وي همچنين از عموم مردم خواست تا ضمن حفظ آرامش همچنان در صحنه حضور داشته و اسير نيرنگ هاي بدخواهان نشوند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات