بالاترین روش کودتاچیان   2009-06-18 18:07:53

new_win 3 روشي كه تمام كودتاچيان انجام داده اند و 3 راه مقابله با آن (محسن سازگارا در تفسير خبر) ـ۶۴ کلیک
Language Bookmark img1.tinypic.info

*روشهاي مشترك كودتاچيان در دوران مختلف كه از آن استفاده كرده اند: 1- ايجاد رعب و وحشت در بين مردم ، كشتن مردم 2- دستگيري گسترده فعالان و چهره هاي سرشناس سياسي مخالف ، مردم و حتي ممكن است رهبري جنبش را دستگير كنند. 3- تلاش براي ايجاد شكاف و تفرقه در بين مردم. *روش مقابله با كودتاچيان : 1- استقامت و پايداري مردم 2- كشاندن نيروهاي نظامي به سمت خود (مثلا دادن گل به نظاميان و برخورد خوب داشتن با آنها) 3- فلج كردن كودتاچيان ( مثلا با اعتصابات و ...)


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات