امر مشتبه شده عزیز مصر عزیز ایران بالاترین   2009-06-18 21:04:06

new_win وزیر نیرو!!:‌تا کنون هیچ مورد مستندی از تخلف به شورای نگهبان نرسیده است! ـ۵ کلیک
Language Bookmark mehrnews.com

خبرگزاری مهر: وزیر نیرو با بیان اینکه "عنایت خداوند بود که احمدی نژاد دوباره عزیز ایران شد" گفت: تاکنون هیچ مورد مشخصی از شکایت و تقلب در هیچ یک از شهرها و صندوق های رای به شورای نگهبان ارائه نشده است. به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پرویز فتاح چهارشنبه شب در جمع مردم ارومیه با بیان اینکه انتخابات دهم تنها انتخاباتی بود که هیچ گروه، حزب و یا فردی آنرا تحریم نکرد. وی با تاکید بر لزوم مدیریت مخالفان دولت و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور خاطرنشان کرد: اصل اساسی مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اطاعت از ولایت مطلقه فقیه استوار است و تلاش مخالفان باید مدیریت شود که این امر نیز در سطح ملی در حال اجرا است. وی دولت احمدی نژاد را دولت ارزشها و خدمتها توصیف کرد و بیان داشت: این دولت اصولگرا بر پایه قانون مستقر شده است و سلامت در انتخابات نیز به سهولت دیده می شود


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات