بالاترین ستاد کروبی   2009-06-18 21:05:58

new_win فوري: توضیح مهم ستاد كروبي در مورد خبر راهپیمایی جمعه ـ۱۸ کلیک
Language Bookmark mashrotenews.com

در خصوص خبر راهپیمایی روز جمعه که در ساعت ۱۱ صبح از میدان هفت تیر به سمت محل برگزاری نماز جمعه تهران برگزار میشود توضیحی به شرح ذیل اعلام میگردد: این راهپیمایی در عین حفظ آرامش، جنبه اعتراضی دارد. هدف از راهپیمایی به سمت تریبون نماز جمعه صرفاً رساندن پیام اعتراض ،عدالتخواهی و درخواست ابطال انتخابات را به گوش مردم و شخص اول نظام خواهد بود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات