بالاترین مجری انتخابات   2009-06-19 08:46:10

من یکی از یک میلیون مجری انتخابات هستم

که حسابی سر کار گذاشته شدیم

از سه روز قبل منشی صندوق های رای گیری را به عنوان کاربر کامپیوتر به ستادهای انتخابات از جمله مناطق مختلف آموزش پرورش فرا خواندند تا برنامه رایانه ای رای گیری انتخاباتی را آموزش دهند در این جلسه توجیهی دو کاربر از هر حوزه انتخاباتی آمده بودند.

و اما روز جمعه 22 خرداد روز حماسه ملت. از ساعت 6 و نیم صبح به حوزه رفتیم. در هر حوزه رای گیری 15 نفر نیروی اجرایی حضور داشتند. به ترتیب رییس صندوق معاون صندوق و 3 منشی دو کاربر کامپیوتر و سه ناظر از فرمانداری و وزارت کشور و شورای نگهبان و نیروی امنیتی حفاظتی صندوق و 4 ناظر 4 کاندیدا که بیشتر از همه ناظر آقای موسوی تا آخرین لحظه شمارش آرا حضور داشت.

ازساعت 7 نا8 صبح نیروهای ستادی تلاش کردند تا کامپیوتر و خط تلفن و اینترنت را وصل کنند و برنامه رای گیری را از حالت آفلاین به آنلاین درآوردند تا در عین حالی که با استفاده از بارکد خوان بارکد کارت ملی وارد کامپیوتر میشد همزمان به صورت دستی هم در فرمهای رایانه ای کدهای ملی وارد میشد و سپس تعرفه نویسها مشخصات فرد رای دهنده را وارد می کرد و در شناستامه مهر زده میشد و تعرفه ریاست جمهوری به فرد داده میشد.

صندوق ها نخست توسط این اعضا بازدید شد که خالی است و در آن را به ترتیب رییس صندوق و سپس سه ناظر دولتی پلمپ کردند.

آنچه که جالب بود اینکه مردم از 5/7 صبح صف کشیده بودند تا رای خود را به صندوق بیاندازند.از ساعت 8 که کار رای گیری شروع شد تا ساعت 10 برای350 تفر تعرفه صادر شد و رای گیری برای آنان به دوصورت دستی و کامپیوتری صورت می گرفت. مجریان صندوق یک لحظه استراحت نکردند تا بتواتتد این حماسه ملی را سریعنر ثبت کنند و مردم کمتر درصف بمانند.

صف بسیار طولاتی بود و صحنه هایی از حضور مردم دیده می شد که هرکس را بسیار متاثر می کرد. تعرفه بیش از 20 نفر را خودم نوشتم که متولد 1305 تا 1311 بودند به زحمت راه می رفتند و من شرمنده از این همه انتظار آتها در این صف طولانی.مردی نشسته بر ویلچر که ظاهرا سکته کرده بود و به زحمت صحبت می کرد پسرش او را همراهی می کرد. خارج از صف او را پذیرفتم و برایش تعرفه ریاست جمهوری را صادر کردم پسرش میخواست برایش رای را بنویسد اما اوقبول نکرد و با دستان خودش رایش را توشت.

اما اتفاقات قابل نوجهی که افتاد: ساعت 10 خبر دادند که صف ها بسیار طولانی است صف حسینیه ارشاد به یک کیلومتر رسیده فورا از وزارت کشور دستور رسید که رای گیری کامپیوتری را جمع کنید برخی از اعضا اجرایی مخالف بودند و می گفتند این دقیقترین راه جمع آوری آراست و تا ساعت ده و نیم علیرغم مخالفت ناظرین به رای گیری کامپیوتری ادامه دادیم. ناظر شورای نگهبان آمد و با دسنور گفت همین حالا به ما دستور رسیده رای گیری کامپیوتری را جمع کنید. گفنیم بگویید این تنها راه چک کردن دقیق تعداد تعرفه ها با تعداد آرا است.بدون توجه به اصرار کاربران دستگاه کامپیوتر جمع آوری شد. و رای گیری به صورت دستی ادامه داشت.

ساعت 12 شب حوزه بسته شد و شمارش آرا توسط اعضا اجرایی صورت گرفت.

ایتجا حوزه ای بود که هیچگاه بیش از 1200 رای نداشته است اما امروز3237 رای به صتدوق ریخته شده بود و رایی که برای انتخابات خبرگان ریخته شده بود تنها 660 رای بود که 145 نا باطله داشت و255 رای به آقای علوی و 230 رای آقای تسخیری

اما آرای ریاست جمهوری در این حوزه که شامل دو صندوق میشد رویهم از مجموع 3237 رای ماخوذه 2605 رای به میر حسین موسوی 443 رای احمدی نژاد 100رای کروبی و63 رای رضایی بود و 26 رای باطله بود.

پس از نوشتن 7 نسخه صورتجلسه که به ترتیب یکی در صندوق انداخته میشد و 2 تا به هیئت اجرایی وزارت کشور مستقر در ستاد اصلی باید تحویل داده میشد و به رییس صندوق و ناظر شورای نگهبان و تاظر فرمانداری هم هرکدام یک نسخه از فرم 22 تحویل داده شد که همه این صورتجلسه ها باید به امضای تمامی اعضای اجرایی و ناظر بر صندوق می رسید.رای شمارش شده به صورت بسته های 100 نایی دسته یندی شد و با تعرفه های باقیمانده و خالی و مهرهای شورای نگهبان و نظارت و ریاست جمهوری همه باید در صندوق گذاشته و مجددا بوسیله رییس صندق و ناظرین پلمب میشد و شماره پلمبها هم در صورتجلسه فرم 22 قید میشد.

ناظر وزارت کشور پس از پایان شمارش از کاربران خواست تا فرم 22 را به صورت اینترنتی وارد سایت وزارت کشور کنند که علیرغم تلاش کاربران به علت شلوغی خطوط اینترنت تا ساعت 2صبح 23خرداد نتوانستیم فرم 22 را وارد سایت وزارت کشور کنیم.به علت خستگی اعضا اجرایی که 14 ساعت تلاش بی وقفه برای ثبت آرا کرده بودند ساعت 2و نیم صبح کلیه اعضا اجرایی و ناظرین به همراه صتدوقها به سایت منطقه واقع در آموزش پرورش رفتیم که صتدوقها را تحویل دهیم.

نکات جالب در این رای گیری این است که یکی از اعضا اجرایی که طرفدار و حامیان منطقه 17احمدی نژاد بود و ازحضور گسنرده مردم شکست خود را پیش بینی میکرد و می گفت خوبه هر وقت مردم لج می کنند حضورشون گسترده تر میشه.ساعت 12و نیم با موبایل به او خبر دادند که آرا شمارش شده و از 33 میلیون رای 22 میلون احمدی نژاد رای آورده. از تعجب خشکمان زد گفتیم هیچ صندوقی هتوز شمارش آرا تموم نشده مگه میشه ؟

با تماس به دوستان اجرایی در صندوقهای دیگر این خبرها را تا ساعت 3 صبح دریافت کردم. سلسبیل در تهران از حدود 5 هزار رای 4هزار موسوی حصارک کرج از 1800 رای 1400 موسوی از صندوقی در تازی آباد از حدود 4هزار رای احمدی نژاد دو برابر بیش از موسوی رای داشته در یک منطقه محروم خرمشهر از 800 رای 600 احمدی تژاد و 150 موسوی از حوزه ای در شهرک ولیعصر شیراز از 1700 رای 1040رای احمدی تژاد و 650رای موسوی.جالب این بود که هیچکدام به اینترنت وصل نشده بودند و هیچکدام زودتر از ساعت 3 صبح شنبه صندوقها را تحویل نداده بودند.در صورتیکه تلویزیون از ساعت 1بامداد ارقام 10 میلیونی را اطلاعرسانی می کرد.

اما آنچه که در ساعت 11 صبح یکشنبه24 خرداد در آموزش پرورش یکی از مناطق تهران مشاهده کردم مرا از چگونگی این آمار ساختگی آگاه و راز این تقلب را برایم برملا ساخت. ساعت 10 و نیم صبح یکشنبه 24 خرداد بناگاه چند سرباز آمدند و در آموزش پرورش را بستند گفتم چه خبر شده جواب ندادند دیدم وانتی را آوردند و در کنار سالن بزرگ آموزش پرورش قرار دادند درون سالن را که نگاه کردم از تعجب خشکم زد نمام صندوق هایی را که ما دو و نیم بامداد شنبه در اینجا تحویل داده بودیم و قرار بود به وزارت کشور برده شود همانجا بود پلمب شده و دست نخورده یعنی اصلا باز نشده بود. سرباز گفت داریم رایها را می بریم. آشفته به ساختمان وارد شدم مسئول ستاد انتخابات را دیدم گفننم خسته نباشید این سربازها دارن تازه امروز صندوق های رای را می


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات