گویا قطعی تلفنهای زندانها   2009-06-19 17:59:36

تلفن های زندان اوين با دستور مسئولان قطع شد، مجموعه فعالان حقوق بشر


از ۷۲ ساعت قبل اکثر تلفنهای زندان اوين در بندها و سالن های مختلف به دستور مسئولان زندان قطع شده است.

مسئولان زندان با قطع ۹۷ درصد تلفنهای زندان اوين (۲۵ تلفن از ۲۸ تلفن در هر سالن در بندهای عمومی - قطع کامل تلفن های بند ۲۴۰ - قطع کامل تلفن های بند ۲۰۹ - قطع کامل تلفن های بند ۲ الف سپاه و قطع کامل تلفن قرنطينه ها) تماس زندانيان با دنيای بيرون را عملا قطع نموده اند.

هر چند مسئولان برای اين عمل خود دليل مشخصی ارائه نکرده اند اما مطلعان عنوان ميدارند حجم بی سابقه شهروندان بازداشت شده و انتقال آنان به اين زندان و تلاش برای جلوگيری از انتشار اخبار و وقايع درون زندان عمده دليل اين مسئله می باشد.

خانواده بسياری از زندانيان سياسی و بازداشت شده های اخير با يادآوری فجايع دهه ۶۰ در اين زندان و عدم پاسخگويی مسئولان مربوطه در حال حاضر نسبت به بستگان بازداشت شده آنان، به شدت از اين موضوع نگران شده اند.

لازم به ذکر است اين محدوديت در زندان رجايی شهر کرج نيز با درصد متفاوتی ايجاد شده است.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات