هشدار بالاترین   2009-06-19 21:34:44

new_win هشدار جدی: پیامک های عوامل ج.ا. از لندن به اسم بی بی سی به موبایل های ایران ـ۶ کلیک
Language Bookmark friendfeed.com

این روزها مردم ایران پیامک هایی دریافت می کنند از لندن و به اسم بی بی سی که همراه با معرفی سایت ایران نیوز اینفو از حمایت اوباما از تحرکات ایران خبر می دهد. لازم به ذکر است که علیرغم بسته بودن سرویس پیامک داخل ایران، با شماره های خارج از کشور امکان ارسال پیامک کما کان وجود دارد. این پیامک ها از طریق موبایل های خریداری شده از طرف عوامل ج.ا. و به احتمال بسیار قوی از "مرکز اسلامی لندن" ساماندهی می شود. هدف از ارسال پیامک ها جوسازی بر علیه کشورهای غربی و جلوه دادن دخالت آمریکا و بریتانیا در تحرکات اخیر می باشد. لطفا این مورد را اطلاع رسانی کنید تا توطئه مضحک ج.ا. خنثی شود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات