بالاترین بازداشتی ها   2009-06-19 22:06:12

new_win شبی در طبقه منفی چهار وزارت کشور "اینجا از گوانتاناما صد پله بدتر است" ـ۶۳ کلیک
Language Bookmark akhbar-rooz.com

گزارشی از شکنجه ی وحشیانه ی دانشجویان بازداشتی در زیرزمین وزارت کشور جمهوری اسلامی...... یکی از دانشجویان از ناحیه چشم دچار آسیب شده بود. وی به ماموری که نزدیکش بود گفت که چشمش به شدت درد می کند و در حال از دست دادن بینایی خود است اما نه تنها به وی یک پارچه کوچک برای قرار دادن روی چشمش ندادند که بدتر با مشت و لگد بر صورتش کوبیدند. دانشجوی دیگری از ناحیه پا با شکستگی روبرو شده بود به گونه ای که به گوشه ای افتاده بود و نمی توانست حرکت کند، اما حتی به او هم رحم نمی کردند

new_win هموطن امید دوستان زندانی ما به شماست! ـ۳ کلیک
Language Bookmark terminusx.wordpress.com

دوستان تعداد زیادی از برادران و خواهران ما، فرزندان ایران زمین در زندانهای جمهوری اسلامی در حال شکنجه شدن هستن. اونها کسی رو بجز ما ندارن. هر لحظه امکان داره یکی از ما رو بگیرن و به زندان ببرن، تصور کنید که جای اونها باشین از دیگران چه انتظاری دارین؟ نزارین گل های ما پرپر بشن. من فکر میکنم تنها اولویت ما امروز آزاد کردن زندانیان سیاسی هست. بیایین فکرهامونو روی هم بزاریم و بطور مسالمت آمیز و بدور از خشونت راه حلی پیدا کنیم. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی!


new_win درد نامه دانشجو؛ فاتح توانگر ـ۵ کلیک
Language Bookmark autnews.ws

تراژدي دردناك كوي دانشگاه تهران روي داد. حادثه اي بس اسف بار و و وحشيانه كه دل هر انساني را به درد مي آورد. بامداد ۲۵ خرداد كوي دانشگاه تهرا ن به خاك وخون كشيده شد و تعداد كثيري از فرزندان فرهيخته اين مملكت به خاك وخون كشيده شد. اينجانب به عنوان يكي از دستگيرشدگان كه شخصاَ شاهد شاهد ورود چماق به دستان و وحشي ها به كوي بودم بس خرسندم كه بعد از بيست وشش سال سكوت نغمه آزادي را ستودم. آن زخم هايي كه بر پيكر من گره بسته است، آن باتوم هايي كه بر روي بدنم فرود مي آمدند، آن خوني كه زير پوش سفيد مرا تماماَ سرخ كردند آنقدر مرا شاد وخرسند مي كنند كه وقتي كه در شكنجه گاه وزارت كشور بوديم و جاري شدن خونم را ديدم خودم را حلال كردم. زنده خواهد ماند آن خوني كه در راه آزادي ريخته خواهد شد. من شايد از درد جسمي كه دارم ناراحت باشم اما بايد بگويم روحم در اوج شادي است. زنده باد آزادی، زنده باد صداقت، زنده باد شرافت، زنده باد انسانيت.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات