بالاترین بیانیه جالب کروبی   2009-06-20 00:13:51

بیانیه جالب مهدی کروبی در facebook ـ۲۷۶ کلیک
Language Bookmark facebook.com

تجمع فردا (شنبه) به هيچ عنوان لغو نخواهد شد، حتی به سايت اعتماد ملی اعتماد نکنيد که بسياری از گردانندگانش در زندانند و می توانند هر لحظه سايت را هک کنند. شنبه، ساعت 16، ميدان انقلاب تا آزادی را با فرياد رياشکن پر خواهيم کرد...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات