بالاترین کروبی: من ایستاده‌ام   2009-06-20 13:56:57

new_win مهدی کروبی: من تا پای حصر ايستاده ام، امروز به ميدان انقلاب خواهم رفت ـ۱۳ کلیک
Language Bookmark news.gooya.com

بامداد خبر - يکی از اعضای ستاد مهدی کروبی و يکی از روزنامه نگاران نزديک به وی در گفتگو با خبرنگار بامداد خبر اعلام کرده اند که مهدی کروبی تا آخرين لحظه اعلام کرده است که به تجمع امروز در ميدان انقلاب خواهد رفت.وی در پاسخ به کسانی که پيامی ازيکی از مقامات عاليرتبه برای او آورده بوده اند گفته است من تا پای حصر ايستاده ام و امروز به ميدان انقلاب خواهم رفت. قابل ذکر است که سايت حزب اعتماد ملی ساعاتی است که از دسترس خارج شده است و نيروهای امنيتی محمد قوچانی را نيز بازداشت کرده اند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات