بالاترین مردم در خیابان   2009-06-20 14:03:12

new_win به رغم شایعات و تهدیدها مردم در خیابانند ـ۴۵ کلیک
Language Bookmark bamdadkhabar.com

بنا بر گزارشهای رسیده به بامداد خبر هم اکنون مردم در تهران در خیابانهای منتهی به میدان انقلاب حضور یافته اند و لحظه به لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود.قابل ذکر است که از صبح امروز ستاد کودتا با تهدید گروهها و فعالین سیاسی و پخش شایعات فراوان کوشیدند تجمع امروز را لغو کنند.ظهر امروز بیانیه ای منتسب به مجمع روحانیون مبنی بر لغو تجمع منتشر شد .به گزارش خبرنگار بامداد خبر چه این خبر صحیح باشد یا خیر مردم تصمیم خود را گرفته اند و به خیابانها آمده اند.حضور نیروهای سرکوبگر چشمگیر است ولی تا کنون برخوردی گزارش نشده است.تجربیات چند روز اخیر نشان داده است که حضور گسترده مردم مانع از خشونت گسترده توسط حکومت خواهد شد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات