بالاترین کمک   2009-06-20 16:15:45

new_win به کمک مردم بشتابید امروز ـ۳۹ کلیک
Language Bookmark autnews.me

هم اکنون جمعیت زیادی از مردم در خیابان جمع شده اند، اما به دلیل زیادتر شدن نیروهای حکومتی احتیاج به حضور بیشتر مردم هست، امروز روزیست که باید سرنوشتمان را تعیین کنیم، بیایید....... همین الان راه بیفتید


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات