بالاترین جان مردم در خطر   2009-06-20 17:20:30

new_win فوری: جان هزاران نفر در خیابان انقلاب در خطر است! از خانه بیرون بزنید وبا تجمع در محل خود نیروهای سرکوب را متفرق کنید ـ۲۰ کلیک
Language Bookmark twitter.com

فوری: هرکجای تهران هستید در خانه نمانید و در میدان های نزدیک محل خود با تجمع یا ایجاد ترافیک و بوق زدن سعی کنید با کشاندن نیروهای سرکوب‌گر آنها را متفرق کنید. جان هزاران نفر در خیابان انقلاب در خطر است

ساعتی که اینجا درج میشود ساعت آلمان است و باید 2 ساعت ونیم به جلو کشیده شود. این خبر به ساعت ایران ده دقیقه به هشت به وقت تهران میباشد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات