نظر و خبر بالاترین ساعت 9 و4 دقیقه تهران   2009-06-20 18:33:38

هيچ مرجع مذهبي شيعه نبايد در مقابل حركات خامنه اي ساكت بماند ـ۲۵ کلیک
MediaType Bookmark en.wikipedia.org

آقايان مراجع قبل از شنبه بعد از ظهر و قبل از اينكه خامنه اي دست به حماقت بيشتر بزند پا پيش بگذاريد . مردم هميشه بين شيخ فضل الله نوري ها و طباطبايي ها فرق گذاشته اند. كاري نكنيد تر و خشك بسوزد حساب خود را جدا كنيد.


new_win سفارت استرالیا در خالد استامبولی پذیرای مجروحین می باشد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات