بالاترین ساعت 9 و35 دقیقه تهران   2009-06-20 19:06:35

new_win میرحسین موسوی آیت‏الله خامنه‏ای را به تله انداخته است. ـ۱۲ کلیک
Language Bookmark zamaaneh.com

آقای موسوی این‏گونه رهبر انقلاب را به تله انداخت که آقای خامنه‏ای انتظارش را نداشت که در پی پذیرش بی‏چون و چرای نتیجه‏ی انتخابات، به وسیله‏ی ایشان، بدون این که حتا شورای نگهبان گواهی صحت انتخابات را صادر کرده باشد، آقای موسوی اعتراضی به این شدت بکند. انتظارش‏ را هم نداشت که آقای موسوی بر خلاف گفته‏ی ایشان مبنی بر این که همه باید نتیجه را بپذیرند، رهبری چنین جنبشی را در دست بگیرد و به این جنبش که قبل از صدور بیانیه‏ی آقای موسوی شروع شده بود، دامن بزند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات