بالاترین اعاده حیثیت   2009-06-21 11:28:03


new_win دیگه خجالت نکشید، از ایرانیان اعاده حیثیت شد ـ۳ کلیک
Language Bookmark roozonline.com

[اگر کسی پرسید کجائی هستید، با افتخار بگید ایرانی. همین ملت باهوش و جالبی که می بینید، نه آن ملت عقده ای، متعصب و وامانده ای که می خواستند بر دنیا حکومت کنند] گزارش واشنگتن پست از يکپارچگی ايرانيان سراسر دنيا: ....می گويند يک احساس غرور جديدی بوجود آمده است، حسی برای پوشيدن تی شرت منقوش به نام "ايران" و يا در دست داشتن يک کتاب "ايرانی" برای نمايش ميراثی که قبلاً بسياری سعی در مخفی کردن آن می کردند....برای کسانی که سن و سال آنها به درک فضای پرتنش حاصل از بحران گروگانگيری می رسد، اين تغيير بسيار آرامبخش است. خانم خانجانی که در تگزاس بزرگ شده است، می گويد: "تمام اين سال ها از واکنش مردم وقتی بقهمند ايرانی هستم، نگران بودم. جو بسيار بدی بود، و حالا مثل اعاده حيثيت است. اگر کشورمان به اين 30 سال اهريمنی گرفتار نمی شد، به کشورمان خيلی افتخار نمی کرديم؟" وی افزود: "مخصوصاً وقتی درباره تظاهرات خاموش و پيوستگی که در سازماندهی مردم و انگيزه آنها وجود دارد می خوانم. بله، اين ها ايرانی هستند... سرشار از علاقه، پايدار، باهوش. آنقدر جالب است که تمام دنيا به نظاره نشسته است."


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات