بالاترین انتقاد محجوب   2009-06-21 11:29:11


new_win انتقاد محجوب از شورای نگهبان و صدا و سیما و قطع سریع برنامه ـ۷۳ کلیک
Language Bookmark thoughts.com

همین الان شبکه خبر با محجوب (نماینده مجلس) مصاحبه می کرد که محجوب گفت: با تمام احترام برای شورای نگهبان، وقتی بعضی از آنها از فردی خاص طرفداری می کنند و یا عضوی از آن زیر مجموعه خود دولت است برای مردم شبهه می شود. و یا فردی که عضو بدنه دولت است، صبح در دولت است و عصر در یکی از ستادهای انتخاباتی است. خب مردم چه فکری می کنند؟ و یا سوالی که شما از من می پرسید جواب خاصی دارد که شما من را در معذوریت قرار می دهید که آن را یگویم. صدا و سیما باید بیطرف باشد. در اینجا مجری سریعا عکس العمل نشان داد که من اینگونه سوال نکردم و بلافاصله گفت که اجازه بدهید به اتاق فرمان برویم! و برنامه تمام شد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات