بالاترین انقلاب سبز   2009-06-21 12:02:02


new_win انقلاب سبزی که در آن شجاعت در خیابانها برق می زند: آمریکا نیز به چنین انقلابی در سال ۲۰۰۰ نیاز داشت! ـ۲۹ کلیک
Language Bookmark blog.buzzflash.com

اگر در سال ۲۰۰۰ پس از دزدیده شدن آرای الگور ما (آمریکایی ها) شجاعتی شبیه ایرانیان در انقلاب سبزشان از خود نشان می دادیم و از آرای خود دفاع می کردیم دیگر مجبور نبودیم هشت سال نابودی آمریکا را به دست دولت بوش تحمل کنیم. هر چند در ابتدا اعتراضاتی شکل گرفت ولی به مرور کمرنگ شد. اعتراضات ما قابل قیاس با اعتراضات ایرانی ها نیست آنها علاوه بر کلام از جسم و جان خود نیز مایه می گذارند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات