کاربران در بالاترین   2009-06-21 12:40:58

new_win هولوکاست توسط رهبر در ایران تکرار می شود، احمدی نژاد آن را انکار می کند ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark friendfeed.com

هولوکاست در ایران تکرار می شود، احمدی نژاد آن را انکار می کند

new_win تصاوير حيرت انگيز از مبارزه جوانان تهراني شنبه 30 خرداد.وظيفه هر ايراني با شرف پخش فيلمهاي ارسالي است ـ۱۲۵ کلیک
Language MediaType Bookmark youtube.com

تصاوير حيرت انگيز از مبارزه جوانان تهراني شنبه 30 خرداد.وظيفه هر ايراني با شرف پخش فيلمهاي ارسالي است.بالاترين هاي عزيز لينك داغ كنيد و هر كس كه مي تونه اين تصاوير به facebook , twitter و خبرگزاريها يا هر جايي كه جهانيان را بهتر از اوضاع ايران مطلع مي كنه لينك كنه

شما را به خدا امروز پلاکاردهای آزادی زندانيان را هم با خودموم بياريم ـ

new_win چرا مردم متوجه نيستن موسوی با زبون بی زبونی ميگه اعتصاب کنين آيا ما بايد صبر کنيم تا او شهيد بشه ـ۴۴ کلیک
Language Bookmark twitter.com

بابا جان اون که نميتونه علنی اعلام کنه چرا متوجه نيستيم؟؟!!
نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات