سایت فریاد بالاترین   2009-06-21 13:11:39

پیامی به رهبران اصلاحات : پیش از آنکه حبس خانگی شوید اعلام تحصن کنید
می خواهم این نکته مهم را به رهبران اصلاحات یادآور شوم که تظاهرات را نمی توان برای طولانی مدت ادامه داد. هر روز تعداد زیادی دستگیر و شکنجه و عده ای کشته و مجروح می شوند.بدیهی است که با ادامه یافتن اعتراضات نظام آنانرا حبس خانگی کرده و ارتباطشان را با جامعه کلا قطع می کند.همزمان رسانه ها و صداوسیما با آشوبگر نامیدن مردم جنگ روانی خود را تشدید می کنند.


توصیه می کنم که رهبران اصلاحات پیش از آنکه این وضعیت به تحلیل رفتن حرکت بیانجامد اعلام تحصن کنند.این راه بهانه آشوب گر و اغتشاش گر نامیدن مردم را از نظام می گیرد. بدلیل کم هزینه بودن عده بیشتری از مردم می توانند در آن شرکت کنند. اگر در مکان مناسبی انجام شود برای مدت طولانی با بازتابهای جهانی گسترده قابل تداوم است. همانکاری که مشروطه خواهان با تحصن در سفارت انگلیس کردند.

تظاهرات روش پر هزینه ای برای ماست. عده زیادی از جمله افراد متاهل و کسانیکه فرزند دارند ، کارگران و کارمندان ( که در صورت ترک شغل دچار مشکل مالی می شوند و ....) نمی توانند در تظاهرات شرکت کنند. با توجه به اینکه امکان فرار و حرکت مناسب با توجه به مانتو برای زنان و دختران ممکن نیست ، عده زیادی از آنان نیز نمی توانند تظاهرات را ادامه دهند. اما تحصن هیچ یک از این مشکلات را ندارد.

به نظر من تظاهرات خصوصا با توجه به عظم رژیم برای سرکوب راهی پر خطر و هزینه هم برای رای جنبش ( موسوی ، کروبی ، خاتمی ) و هم برای بدنه و توده مردم است.

من توصیه می کنم از سفارت خانه های کشورهای خارجی و اماکن مذهبی و منازل علمایی که از اصلاحات حمایت کرده اند استفاده شود. در انتخاب سفارت خانه ها بهتر است از مراجعه به سفارت خانه هایی که سابقه بدی در ذهن مردم دارند ( همچون انگلیس) استفاده نشود که حکومت بهانه برای تحریب وجهه معترضان نداشته باشد. کشورهایی همچون ژاپن ، سوئیس ، دانمارک ، جمهوری چک ( که هم اکنون رییس دوره ای پارلمان اروپاست) ایرلند جنوبی ( که در مبارزات خود برای استقلال از انگلیس از حمایت مردم ایران برخوردار بود ) و آفریقای جنوبی ( که رهبران آن نمی توانند حمایت مردم ایران از مبارزات خود علیه آپارتاید را فراموش کنند) به نظر من گزینه های بسیار خوبی برای تحصن هستند.

سفارت خانه ها از آن جهت اهمیت دارند که باز تاب جهانی بسیاری خواهند داشت و کشورهای دیگر را مستقیما با رویدادهای ایران درگیر می کنند. همچنین به دلیل اینکه سافرت خانه جزیی از خاک آن کشور است دولت ایران هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

بهتر است که رهبران اصلی ( موسوی ، کروبی ، خاتمی ) و خانواده و همراهانشان در اماکن مذهبی تحصن کنند و سایر هواداران و اعضای ستاد در سفارت خانه ها.اما شنیدم که موسوی توصیه به اعتصاب در صورت دستگیری کرده است. برخی دیگر هم پیشنهاد داد ه بودند. یاد آور می شوم که با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی امروز این راه امکان پذیر نیست. در دوره پهلوی همه متحصنین از دولت در حین تحصن حقوق می گرفتند. اما بدیهی است که حکومت ایران نه تنها حقوق آنانرا قطع می کند بلکه همه را بی محابا اخراج می کند. به برخورد های شدیدی که با معملمان معترض یا کارگران شرکت واحد انجام شد توجه کنید.از سوی وضع مالی بسیاری از مردم بسیار بد است.نمی توانند مدتی بیش از یک ماه را بدون حقوق سر کنند. دعوت به اعتصاب بی شک شکست خواهد خورد.

به نظر کن بهترین پیشنهاد تحصن نا محدود است ، امیدورام دوستان به این پیشنهاد فکر کنند. انتخاب راهی که حداقل هزینه و حد اکثر نتیجه را برای ما داشته باشد ضامن موفقیت است. تظاهرات با توجه به سرکوب شدید توسط حکومت راه مناسبی نیست.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات