بالاترین شمس الواعظین   2009-06-21 20:24:03

new_win ماشا الله شمس الواعظین در تماس تلفنی با بی.بی.سی : مسولان دادستانی در چاپخانه ها مستقر شده و مطالب و تیتر ها حذف می کنند ـ۲۴ کلیک
Language Bookmark ourvotes.wordpress.com

مسوولین دادستانی بر اساس دستورالعمل هایی که دارند، بدون اطلاع سردبیر یا مدیر مسوول تیتر و محتوا را حذف می کنند. مثلا تیتر اول روزنامه اعتماد ملی که بیانیه آقای کروبی بود در چاپخانه توسط ماموران تغییر داده شد. در حال حاضر سانسور رسمی است و من تا چند روز قبل هرگز تصور نمی کردم کار به اینجا برسد و سیستم شروع به سانسور رسمی کند. وی در پاسخ به سوال مجری بی.بی.سی گفت: در حال حاضر با توجه به دستگیر شدن سردبیر و روزنامه نگارانی چون زیدآبادی و زاهدی، صفحات روزنامه اعتماد ملی با همکاری جمعی بسته می شود. شمس الواعظین گفت: متاسفانه بار دیگر رکن چهارم دموکراسی در حال هزینه دادن است. سایت های اینترنتی بسته شده، روزنامه ها یا توقیف شده اند و یا رسما سانسور می شوند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات