بالاترین تحریم صدا و سیما   2009-06-21 23:33:08new_win موج بزرگ تحریم صدا و سیما را جهانی کنیم ـ۵ کلیک
Language Bookmark forum.saltiti.com

لطفا مثبت بدید تا داغ بشه و همه به این جنبش بپیوندند.این پیشنهادی بود که چند روز پیش دادیم و در موج ناآرامیهای اخیر مغفول ماند.باید تحریم ها سراسری بشه.از تحصن کارکنان شرافتمند آن گرفته تا نخریدن محصولات تبلیغ شده در آن و تحصن مردمی در جلوی جام جم.امروز ابراهیم نبوی هم همین پیشنهاد را در دوم دام(سایتش)داد.باید از سران جنبش چه در ایران و چه آنهایی که مصاحبه هایشان در شبکه هایی مانند bbc و voa ,...را مردم می بینند بخواهیم به این جنبش بپیوندد و آن را اطلاع رسانی کنند.ضربه به رکنی که اطلاعات غلط به مردم بی اطلاع از وضعیت در شهرها و روستاهای دور افتاده می دهد بزرگ ترین اولویت است تا بدین ترتیب موج اعتراضات به شهرها و روستاهای دیگر گسترش یابد.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات