بالاترین انجمن اسلامی   2009-06-22 09:10:02


new_win انجمن اسلامی دانشگاه نفت: ايران در خون نشست/ ننگ سکوت را بر پيشانی مان نمی چسبانيم ـ۱۱ کلیک
Language Bookmark autnews.ws

خبرنامه امیرکبیر: انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه نفت پيرامون حوادث اخير کشور بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: امروز صاحبان زر و زور و تزوير آتش بر ملتي گشوده اند که جمهوري اسلامي همه حيثيت و اعتبارش را مديون آن هاست. امروز جوانان و آينده سازان ايران تنها و تنها به جرم اعتراضي مدني در خيابان ها به خاک و خون کشيده مي شوند. امروز حتي خانه ها هم نا امن اند؛ آن چنان که کوي دانشگاه تهران جولانگاه مزدوراني شد که فاجعه ۱۸ تير را آفريده بودند اما، فاجعه بامداد ۲۵ خرداد فاجعه اي عظيم تر از فاجعه ۱۸ تير ۷۸ شده است. حمله دژخيمان به بي دفاعاني که سلاحي جز قلم و گناهي جز اعتراض و تحصن ندارند را به چه چيزي جز وحشي گري مي توان تعبير کرد؟ ملت بزرگ و شريف ايران با حضوري گسترده در انتخابات ۲۲ خرداد، به گونه اي کاملا ً آشکار خواهان تغيير وضع موجود بود ولي تنگ نظران و خائنين به راي ملت در حرکتي کودتا گونه، راي ملت ايران را گونه اي ديگر خواندند و براي انتخابات، سرانجامي غير از آن چه خواست مردم بود رقم زدند و در جواب اعتراضات مردم به گونه اي دد منشانه برخورد کرده و مي کنند. با قطع سيستم هاي ارتباطي، فيلترينگ سايت ها و استفاده از رسانه ی ملی در راستای اهداف شخصی، مردم را در فضايي گنگ و مبهم قرار داده، در سطح کشور فضايي امنيتي و نظامی ايجاد کرده اند و صحن مقدس دانشگاه هاي بزرگ را به ميدان جنگ تبديل کرده اند. چرا اجتماعات مردمي را به گونه اي وحشيانه پراکنده مي کنند و با مردم عادي مانند يک مجرم برخورد مي کنند؟ چرا با هجوم به مردم بي دفاع دست به کشتار آن ها مي زنند؟ چرا به توقيف روزنامه ها و فيلترينگ سايت ها دست مي زنند؟ به چه جرمي کوي دانشگاه تهران را غرق در خون مي کنند؟ به چه حقي دانشگاه صنعتي اصفهان را مورد هجوم قرار مي دهند؟ آيا دستگيري، ضرب و شتم و کشتار، سهم دانشجويان و مردم عادي از سهام عدالت است؟ و آيا همه ی اينها تلاشی جز برای انحراف از جمهوريت نظام مردم سالار ايران نيست؟ انجمن های اسلامی دانشگاه صنعت نفت ضمن تسليت به آحاد ملت ايران به خاطر کشتار وحشيانه دانشجويان کوي دانشگاه تهران و مردم بي دفاع، ضرب و شتم دوستان مان در ديگر دانشگاه های کشور و هم وطنان عزيزمان، مراتب انزجار خود را از اين اقدام غير انساني اعلام مي د...


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات