بالاترین برنامه ساعت 5   2009-06-22 11:01:19

new_win برنامه امروز,ساعت 5 , میدان هفت تیر(داغ کنید همه ببینند} ـ۹ کلیک
Language Bookmark emrozsate57tir.com

دوستان بیایید امروز بار دیگر نشون بدیم که تظاهرات مسالمت امیز میخواهیم.. هر گونه اشوب در این تظاهراب ممنوع هست... این تظاهرات به یاد هفتم شهدای دوشنبه و سوم شهدای شنبه هست.. . یاد ندای عزیز که بی رحمانه کشته شد رو در این تظاهرات گرامی خواهیم داشت.. تاکید میکنم تظاهرات بدون خشونت و سر و صدا و در سکوت کامل انجام میشود.. {لینک تزیینی}


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات