هواداران موسویbalatarin   2009-06-22 11:55:07

new_win هواداران موسوی: عصر امروز با حمل شمع و روشن کردن چراغ خودروها سوگواری کنید ـ۷ کلیک
Language Bookmark radiofarda.com

هواداران مير حسين موسوی از معترضين به نتايج انتخابات ايران خواسته اند برای ابراز همبستگی با خانواده های کشته شدگان در اعتراض های مسالمت آميز روز های اخير، امروز عصر، با خود شمع های آذين شده با روبان سبز حمل کنند و چراغ های خودروهايشان را روشن کنند. تلويزيون دولتی ايران روز يکشنبه اعلام کرد که در اعتراض های روز شنبه در تهران ده نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شدند. رسانه های دولتی ايران بروز خشونت ها را به افرای که آنها را «اغتشاگر» می نامند، نسبت می دهند. رسانه های بين المللی از قول منابعی در بيمارستان های تهران، شمار کشته شدگان روز شنبه را دستکم ۱۹ نفر اعلام کرده اند. ميرحسين موسوی در ششمين بيانيه خود روز يکشنبه خود را «هم سوگ مردم» خواند و از معترضين خواست تا با خويشتنداری به اعتراض های خود ادامه دهند. اين بيانيه افزوده بود که " اجازه ندهيد کسانی که برای نااميدی و ارعاب شما می کوشند، خشمتان را برانگيزند."


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات