یک وظیفه ملیbalatarin   2009-06-22 12:24:49

new_win قدم آخر را محکم بر داریم مبادا بگذاریم صدایمان که گوش فلک را کر کرده است ، خاموش شود ، این فرصت تاریخی را نباید از دست د ـ۴ کلیک
Language Bookmark dw-world.de

این یک وظیفه ملی ، تاریخی و ماندگار برایمان خواهد بود و اگر کوتاه بیاییم تا عمر داریم خود را نخواهیم بخشید ، نباید به امید بیگانگان بنشینیم ، به خدا قسم از ترس توان ایستادن ندارند و اگر کمی اصرار بر حقمان کنیم و به حرکت مدنی و بدون خشونت خود ادامه دهیم ، هم بقیه مردم که ساکت هستند را در کنار خود خواهیم دید و هم اینکه نیروهای مقابل را نیز به سوی خود می کشانیم . امروز شنیدم تنی چند از فرماندهان نیروی هوایی از رفتاری که سپاه در قبال مردم داشته اند ، خشمگین و اخطار جدی به آنان داده اند. امروز را نباید فراموش کنیم و نباید بگذاریم دنیا ما را فراموش کند ، سکوت امروز میتواند به پایان آمال و آرزوهایمان بیانجامد و دیگر هرگز چنین فرصتی را بدست نخواهیم آورد و همیشه حسرت این روز را خواهیم خورد . خشم فرو خورده خود را باید نشان بدهیم و امروز وقت پاسخگویی به حکومت است و نباید این خشم را در خود خفه کنیم . به خدا سوگند تا آزادی از چنگال این دد منشان قدمی دیگر باقی نمانده است . قدم آخر را محکم بر داریم تا نسل آینده و کشور خود را از تبدیل شدن به مردمی فقیر و افغانستانی دیگر مانع شویم و کشوری نابود شده را نباید به نسل بعدی منتقل کنیم. امروز وقت آن است که به پا خیزیم و دست همدیگر را گرفته و فریاد برآوریم که ما باید حق زندگی ، حق آزادی و حق .... داشته باشیم.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات