خانواده های دستگیر شدگانbalatarin   2009-06-22 12:26:06

new_win تجمع گسترده خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب ـ۷ کلیک
Language Bookmark autnews.ws

بنابه گزارشات رسیده، صبح امروز خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند. از صبح امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه خانواده های دستگیرشدگان اعتراضات جاری در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند. تعداد دستگیر شدگان نزدک به ۴۰۰ نفر تخمین زده می شود. خانواده هایی که عزیزانشان دستگیر شده اند، از وضعیت وشرایط و محل نگهداری آنها بی خبر هستند و دادگاه انقلاب و سایر ارگانها تا به حال به آنها جوابی مشخصی نمی دهند. در میان خانواده های دستگیر شده تعداد زیادی از خانواده های دانشجویان که اخیرا دستگیر شده اند حضور دارند. افراد دادگاه انقلاب به خانواده هایی که پیگیر وضعیت عزیزان خود هستند می گویند بروید و یک ماه دیگر مراجع کنید. خانواده های دستگیر شدگان که در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده اند نسبت به برخورد افراد حاضر در دادگاه انقلاب خشمگین هستند و فضای حاکم در انجا متشنج می باشد. خانواده به انها اعلام کرده اند تا وضعیت عزیزانشان مشخص نشود آنجا را ترک نخواهند کرد. افراد لباس شخصی و نیروی انتظامی خانواده را مورد تهدید قرار میدهند و برای سر دواندن آنها به خانواده ها می گویند که به ستاد پیگیری و یا از نیروی انتظامی وضعیت عزیزان خود را پیگیری کنند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات