بالاترین مسافرین ایران   2009-06-22 18:32:26
new_win قابل توجه مسافرين به مقصد ايران ( کنترل شدید امنیتی) ـ۵۹ کلیک
Language Bookmark mano-paltalk.net

از دو شب گذشته فضاي امنيتي فواق العاده اي بر فرودگاه هاي بين المللي ايران حاكم شده كه مسافرين به مقصد ايران بايد نكات مهمي را در نظر داشته باشند......كساني كه در ده سال گذشته به ايران سفر نداشتند به محض ورود به فرودگاه به دفتر وزارت اطلاعات منتقل ميشوند و حداقل سه آدرس از شخص مطالبه ميكنند كه صاحبان آدرس خود بايد براي تحويل مهمانشان به فرودگاه مراجعه كنند.......كنترل " كارت ملى" كه تا بحال اتفاقي انجام ميشد از اين پس حتمي خواهد بود. دارندگان پاسپورت هاي جعلي و واقعي بايستي كارت " كد ملى" را هم كه با مشخصات پاسپورت هماهنگ باشد در دست داشته باشند.....آناني كه با برگه هاي " ليست پاس" و بدون گذرنامه به ايران وارد ميشوند تا روزها در اختيار وزارت اطلاعات خواهند بود......كساني كه با گذرنامه هاي جعلي قصد سفر دارند مراقب باشند كه از پاسپورتهايي استفاده كنند كه در سال گذشته حداقل يكبار ورود و خروج داشتند. و حدامكان پرواز مستقيم از اروپا و آمريكا به ايران نداشته باشند


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات