بالاترین رای منفی به احدی نژاد   2009-06-22 18:41:44

رای منفی ۱۰۶ تن از علما و مراجع قم به احمدی نژاد-میزان نیوز ـ۲۰۳ کلیک
Language Bookmark mizankhabar.com

میزان: بر اساس گزارش وزارت کشور از صندوقهای اخذ رای در شهر قم در صندوق سیار ۳۹۷ که برای اخذ رای مراجع اختصاص داشت و آیات منتظری- صافی گلپایگانی – جوادی آملی و شبیری زنجانی مطابق تصاویر پیوست رای خود را در آن صندوق انداخته اند آقای میرحسین موسوی ۹۹ رای و آقای احمدی نژاد ۸۲ رای آورده اند و نکته جالب اینجاست که در این صندوق ۷ رای باطله نیز وجود داشته است یعنی ۷ نفر از مراجع و علما رای سفید به صندوق انداخته اند.

new_win با اعتصاب کارکنان پالایشگاههای نفت ایران حکومت تسلیم می شود. نفت ایران مال مردم است نه این دولت ـ۴۶ کلیک
Language Bookmark 2tartaros.blogspot.com

خواسته ی مان را به موسوی برسانیم:. با اعتصاب کارکنان بخصوص تخصصی پالایشگاههای نفت ایران حکومت تسلیم می شود.کشور های غربی نیز موضع مناسب خواهند گرفت نفت ایران مال مردم است نه این دولت. اعتصاب را به کارکنان پالایشگاهها منتقل کنیم. این راهکرد را جدی بگیریم. تاثیر ان حتا ممکن است در حد تظاهرات باشد. پالایشگااها را ببندیم . این نفت مال ماست نه مال این دولت و نه مال انها که این دولت می خرندش.

پیشنهاد : حجاب اختیاری را خودمان عملی کنیم
By aghelane

همه می دانیم یکی از ده ها دلایلی که به اصلاح طلبان رای دادیم افزایش ازادی های اجتماعی بود

و ما هدفمان این بود که بعد از 4 سال اصلاحات بدون خون ریزی به حق حجاب اختیاری دست پیدا کنیم.

حجاب اختیاری یکی از شعارهای اصلی طرفداران کروبی بود، از جمله جمیله کدیور .

در سال 2009 این یکی از مسخره ترین قانون های نانوشته ایران است که حتی توریست ها و سفرای کشورهای خارجی در ایران مجبورند حجاب سرشان کنند . (چقدر تصویر بدی از ایران درست می شود !!!)

جالب اینجاست در هیچ جای قانون اساسی اشاره به حجاب اجباری نشده.

پیشنهاد می کنم با گسترش اعتصاب ها ، در مراحل دیگر اعتراض ، حجاب اختیاری را حق خودمان بدانیم . (در این گرما)

همین که مردم روسری از سرشان در بیاید،و تابو شکسته شود دیگر هیج قدرتی نمی تواند آن را دوباره سرشان کند .

اما اگر فرصت را ازدست بدهیم شاید نتوانیم حالا حالا ها این تابو را بشکنیم.

حجاب اختیاری ، حق زن ایرانی
نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات