درگیری گارد ویژه با مردم gooya   2009-06-22 18:49:23

درگيری گارد ويژه با مردم شمع به دست در ميدان هفت تير
بازداشت عيسی سحرخيز
بيانيه جديد ميرحسين موسوی: اعتراض به دروغ و تقلب حق شماست!

بر اساس خبرهای دريافتی دوشنبه بعد از ظهر مردم معترض بار ديگر به خيابان ها رفتند و درگيری های خيابانی در تهران ادامه يافت. هواداران ميرحسين موسوی اعلام کردند که به ياد کشته شدگان تظاهرات روزهای اخير و همبستگی با خانواده های آنان، امروز (دوشنبه) همه با شمع های آذين شده با روبان سبز به خيابان بروند. طبق آخرين خبرها گروهی از مردم که به تعداد آن ها افزوده می شد شمع به دست در ميدان ۷ تير بر زمين نشسته و در سکوت تجمع کردند اما گارد ويژه با حمله به مردم در صدد متفرق کردن آنان برآمد و مردم با لباس شخصی ها و گارد ويژه درگير شدند. به گزارش خبرگزاری ها، نيروهای امنيتی گاز اشک آور و گاز فلفل شليک کرده و چندين بالگرد بر آسمان ميدان پرواز کردند.
طبق آخرين خبرها در ادامه بازداشت گسترده فعالان سياسی و مدنی در ايران، عيسی سحرخيز، روزنامه نگار نيز همراه با عبدالله مؤمنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکيم وحدت، يکشنبه شب در دفتر ستاد شهروند آزاد (مطالبه محوران حامی برنامه های مهدی کروبی) واقع در ميدان ونک، بازداشت شده است.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات