بالاترین جبهه مشارکت   2009-06-22 22:11:08

جبهه مشارکت : گره ای را که امروز با سرانگشت تعقل و تدبیر قابل باز کردن است به گره کوری تبدیل نکنید ـ۲ کلیک
Language Bookmark norooznews.net

ملت بزرگ ایران امروز همه ما با شرائط و حوادثی روبرو هستیم که بیش از هر چیز نشاندهنده عزم گروهی اندک، متکی به قدرت برای هدم پایه های جمهوریت و مردمسالاری و ایستادن در برابر خواست مشروع و قانونی ملت است. انتخابات 22 خرداد که می توانست و می تواند منشاء تحولی بزرگ برای کشور باشد و حضور بی سابقه مردم که نشان دهنده باور و اعتماد آنها به کارآیی نظام جمهوری اسلامی و اصلاح پذیر بودن آن از راههای مدنی بخصوص انتخابات بود، با مهندسی عجیبی روبرو شد که نتیجه آن کاملا با آنچه مردم در صندوقها ریخته بودند متفاوت گشت. این واقعه عجیب که نه فقط حق مردم را در این انتخابات نادیده انگاشت بلکه اگر به آن رسیدگی نشود و حق مردم به آنها باز نگردد سبب قهر دائمی آنها با صندوق های رای خواهد شد، چرا که مردم صندوق رای را تابوت استبداد و دریچه ای بسوی مردمسالاری می پنداشتند. بی انصافی بزرگ در این است که حضور مردم را در این انتخابات حماسه بی نظیر بدانیم اما عاملان اصلی این حضور را به زندان بیندازیم. مقایسه آمارهای حضور مردم در انتخابات چندین سال گذشته نشان می دهد که افزایش قریب به 30 درصدی مردم در این انتخابات مرهون تلاش عظیم اصلاح طلبان است که در ماه های گذشته با موج امید ، برای اولین بار تحریم انتخابات را منتفی کردند و همه کسانی را که با صندوق های رای قهر کرده بودند به پای صندوق کشاندند و حماسه حضور را عینیت بخشیدند. اما اینک متاسفانه اکثریت این شورآفرینان در زندان های امنیتی به سر می برند و از وضع و حال آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. پس از اعلام نتایج نتایج انتخابات ما شاهد حضور پر صلابت مردم در دفاع از رای خود بودیم. . این حضور پر معنا و خودجوش چیزی نبود جز تداوم حضور مردم در پای صندوق های رای. اما پاسخی که این مردم دریافت داشتند خشونت ، تخریب و متاسفانه شهادت عزیزانی بود که مسئولیت آن تماما بر عهده کسانی است که این انتخابات را مهندسی کردند و رودروی مردم و خواسته آنان ایستادند. قبل از انتخابات فضای امنیتی بر کشور حاکم کردند و سپس آن را به فضای نظامی تبدیل کردند، همه کسانی را که به گواهی سابقه آنها عوامل آرامش بخشی مردم و تلطیف فضای سیاسی جامعه و پرهیز دهنده خشونت و منادی رفتارهای مسالمت آمیز بودند به زندان انداختند و بدتر از همه با تبلیغات نادرست خشونت ها و آشوب ها را به مردم نسبت دادند.نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات