بالاترین مقاومت شبانه   2009-06-22 22:14:33

new_win مردم در محلات جنوبی و شمالی تهران خود را آماده مقاومت های شبانه می کنند و حتی سنگر می بندند ـ۳۴ کلیک
Language Bookmark peiknet.com

(لینک مستقیم ندارد) امروز، مردم خود را به میدان 7 تیر رساندند. مردم شمع به دست درمیدان 7 تیر در سکوت کامل روی زمین نشستند. گارد ویژه اندک زمانی پس از این تجمع خود را به میدان مذکور رساند و حمله به مردم را آغاز کرد. عزاداری با شمع و شال سبز علاوه بر میدان هفت تير، در كريمخان، سنايي، و پارك لاله تهران نیز گزارش شده که به تمام آنها نیروهای ضد شورش حمله کرده اند. تهران کاملا چهره یک شهر نظامی را به خود گرفته و در تمام نقاط حساس آن نیروهای انتظامی و نظامی مستقر شده اند. چماق بدستان در فاصله ای از این نیروها، در داخل اتومبیل های ویژه سنگر گرفته اند و منتظر فرمان حمله به مردم اند. برای نمونه، پارک لاله و ورزشگاه شیرودی تبدیل به پایگاه نیروهای ضد شورش و لباس شخصی ها شده است. حتی لباس شخصی ها در پارک لاله چادر زده اند. گفته می شود 2 هزار نیرو در این پارک جمع کرده اند. تلویزیون سی ان ان در آن بخش از برنامه خود که در امریکا پخش می شود، از ورود تهران به مرحله نوین گزارش داده است. در این گزارش آمده که کنترل پایتخت از دست حکومت خارج می شود و مردم در محلات جنوبی و شمالی تهران خود را آماده مقاومت های شبانه می کنند و حتی سنگر می بندند و به هم طرز ساختن کوکتل مولوتف و مقابله با گاز اشک آور و طرز کمک به مجروحان را یاد می دهند. معلوم نیست گزارش سی ان ان از کدام منبع بدست آمده، اما در تهران از گزارشی صحبت می شود که نیروی انتظامی برای مقامات ارشد نظام تهیه کرده است. بموجب این گزارش نهادهای نظامی (اعم از بسیج و نیروی انتظامی) شب ها کنترلی بر تهران ندارند و در گیری ها به مناطق فقیر نشین تهران نزدیک می شود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات