توسط ایمیل دریافت شد.معتبر است   2009-06-22 22:56:50


این بیانیه بسیار مهم است لطفا همه مطالب آنرا کامل خوانده و منتشر نمائید .

تظاهرات و راهپیمایی عظیم و خود جوش مردمی

در اعتراض به سرکوب و کشتن مردم

از میدان انقلاب و خیابانهای منتهی به میدان آزادی به سمت میدان آزادی

هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد

و روز سه شنبه دوم تیرماه؛ روز اعتصاب سراسری در ایران

خلاصه ای از بیانیه مهم مردم معترض تهران به نمایندگی از مردم معترض سراسر ایران

این روزها شاهد ذبح عدالت در مسلخ مصلحت اندیشی بوده و هستیم.
آری این روزها شاهد ریخته شدن خون مردم حق طلب ایران در کوچه ها و خیابان ها هستیم. شاید بسیاری از مردم که از دیدن این صحنه ها احساس وظیفه میکنند نمی توانند با حضور در کوچه و خیابان فریاد دادخواهی سردهند.

ما آرام نخواهیم نشست هر شب در تمام میادین تهران دست به اعتراض خواهیم زد .

این اعتراض ها به زودی فروکش نمیکند .

ما انتقام خون همه کشته شدگان را خواهیم گرفت .

مردم ایران به پا خیزید و به ما بپیوندید.

ما مخالف نظام و اسلام نیستیم .

ما از خود شما هستیم , ما همه مسلمانیم , ایرانی هستیم.

ما خواهان آزادی در مقابل ابراز اعتراض خود هستیم .

حرف ما چیز دیگریست . به حرفهای ما گوش کنید.

ما تا کی باید ساکت بنشینیم و نتوانیم اعتراض کنیم ؟

چرا اعتراض ما را به اسلام و خدا نسبت می دهند ؟

کسی با اسلام مخالف نیست کسی با نظام مخالف نیست این را همه میدانند .

چرا انتقاد از نوع عملکرد نظام را نوعی مخالفت با نظام و اسلام می دانید ؟

یعنی ما نمی توانیم از حکومت خود انتقاد کنیم ؟

چرا ما نمی توانیم بگوییم رای ما چه شد ؟

چرا ما نمی توانیم بگوییم چرا مردم را می کشید ؟

چرا هرکسی که حرف حق می گوید یا دستگیر می کنید یا می کشید ؟

و هزاران چرای بی جواب دیگر ....

کی اسلام گفته بخاطر قدرت کشتار راه بیاندازید ؟؟

این ظلم است ظلم .

دوباره اعلام می کنیم چرا انتقاد از نوع عملکرد نظام را نوعی مخالفت با نظام و اسلام می دانید ؟

چرا همه چیز باید به پای اسلام تمام شود .

امام حسین برای چه قیام کرد و کشته شد ؟؟؟

اسلام دین صلح است دین دوستی برادری نه برادر کشی

شما عدالت خود را با عدالت علی مقایسه می کنید لعنت بر شما ها که دین مقدس اسلام را از بین بردید
از خون شهدا بترسید که آه آنها گریبان شما را خواهد گرفت .


ما آرام نخواهیم نشست هر شب در تمام میادین تهران دست به اعتراض خواهیم زد .
این اعتراض ها به زودی فروکش نمیکند .

ما انتقام خون همه کشته شدگان را خواهیم گرفت .

تظاهرات و راهپیمایی عظیم و خود جوش مردمی در اعتراض به سرکوب و کشتن مردم

از میدان انقلاب و خیابانهای منتهی به میدان آزادی به سمت میدان آزادی

هر روز از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد

و روز سه شنبه دوم تیرماه؛ روز اعتصاب سراسری در ایران


این مطالب را به هر نحوی انتشار داده و به گوش همگان برسانید .

لطفا این خبر را از طریق تلفن یا حضوری، به نزدیکان خود در سراسر ایران اطلاع دهید.


والسلام علي من التبع الهدي

مردم معترض تهران
حامیان میرحسین موسوی
حامیان مهدی کروبینام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات