بالاترین مجتبی خامنه ای   2009-06-22 23:53:19

مجتبی‌ خامنه‌ای دربان ولایت فقیه ـ۳۵ کلیک
Language Bookmark guardian.co.uk

روزنامهٔ گاردین: مجتبی‌ خامنه‌ای پسر دوم خامنه‌ای یکی‌ از عناصر و آمران اصلی‌ برخوردها و سرکوبهاو بازداشتهای اخیر است. مجتبی‌ ازحامیان احمدی‌نژاد، و دارای سابقه متقأعد کردن پدرش در حمایت از دادن پست شهرداری به احمدی‌نژاد در سالهای گذشته است. مجتبی‌ بسیار از پدر تندرو تر ارزیابی شده است و در واقع کلید اصلی‌ دسترسی‌ به خامنه‌ای است. بنابر گفته کارشناسان، خامنه‌ای که ۷۰ ساله است در حال محکم کردن موقعیت پسرش مجتبی‌ برای جانشینی است، این در حالی‌ است که قاعدتا تصمیم گیری در مورد مقام و پست رهبری باید توسط مجلس خبرگان باشد که ریاستش بر عهدهٔ رفسنجانی است. شواهد حاکی از این است که خامنه‌ای اخیرا و به صورت روزافزون با عنوان و لقب "علی‌ زمان" نام برده شده است، که خود نکته‌ای در خور توجه است چرا که علی‌ نام امام اول شیعیان هست که پسرش حسن (مجتبی‌) را جانشین خود کرد. این نظر و تفسیر را دکتر علی‌ انصاری یک تحلیلگر ایرانی‌ نیز تائید می‌کند و می‌‌افزاید: خامنه‌ای در حال محکم کردن موقعیت مجتبی‌ به عنوان جانشین است حتا اگر این نقشه قرار باشد در آینده اجرا شود.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات