بالاترین حمله اسراییل   2009-06-23 13:48:40


new_win بدترین موقع برای حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ـ۶ کلیک
Language Bookmark mollah.blogspot.com

احتمال حمله هواپیماهای اسرائیلی به تاسیسات هسته‌ای و موشکی ایران است. اگر طی هفته‌های آینده چنین اقدامی صورت گیرد٬ لطمه سختی به جنبش آزادیخواهی مردم وارد خواهد شد. زیرا رژیم سعی میکند به بهانه دفع خطر خارجی٬ از تسلیم شدن در برابر خواست مردم سرباز زند و همچنان فضای امنیتی و جنگی را برای تداوم بقای خود تشدید کند. همدردی و ابراز همبستگی همه کشورها با مردم تحت ستم ایران قابل تقدیر و قدردانی است و ما ایرانی‌ها در طول تاریخ نشان داده‌ایم که مردمی صلح‌جو و متمدن هستیم و حساب ما از حکومت و دولت متحجرمان جداست.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات