گویا اعتصاب همگانی   2009-06-23 17:13:22

new_win قدم اول اعتصاب همگانی ...فردا؛ مردم چراغ های اتومبیل خود را روشن می گذارند ـ۲ کلیک
Language Bookmark mousavidxb.persianblog.ir

فردا؛ مردم چراغ های اتومبیل خود را روشن می گذارند صادر نشدن مجوز برای تجمع و راهپیمایی و نیز سرکوب شدید تجمعات مسالمت آمیز مردمی ، مردم را به خلق شیوه های جدید تر اعتراض واداشته است. به گزارش خبرنگار "کلمه" مشاهدات و شنیده ها از سطح شهر ها حاکی است، مردم تصمیم گرفته اند فردا دوشنبه اول تیرماه و از ساعت 5 تا شش بعد از ظهر و به نشانه ی اعتراض و نیز همدردی با شهدای شنبه سی ام خرداد ماه چراغ های اتومبیل خود را روشن کنند. به نظر می رسد این شیوه ی جدید اعتراض در پی ممانعت بی سابقه و برخورد شدید نیروهای نظامی و شبه نظامی با مردم باشد.

new_win شیرین عبادی خواستار تحریم سیاسی ایران از سوی جهان شد ـ۲۱ کلیک
Language Bookmark twitter.com

شیرین عبادی خواستار تحریم سیاسی ایران از سوی جهان شد.شیرین عبادی اعلام کرد تحریم اقتصادی به مردم صدمه میزند و باید کشورهای جهان تحریم سیاسی را مد نظر قرار دهند.


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات