بالاترین اعتصاب در کردستان   2009-06-23 18:31:29

new_win آغازاعتصاب عمومی در کردستان ـ۴ کلیک
Language Bookmark dw-world.de

کردستان آرام است، اما کردها ساکت ننشسته‌اند. هزینه‌ی تظاهرات در فضای امنیتی و سیاسی شهرهای کردنشین بالاست. آنان تصمیم گرفته‌اند در اعتراض به نتیجه اعلام شده انتخابات و همبستگی با مردم تهران، بازار و مغازه‌ها را ببندند....روز سه‌شنبه حدود ۴۰ درصد مغازه‌ها و پاساژهای سنندج بسته بودند.

new_win سوئد سفیر ایران را بخاطر خشونت های اخیر احضار کرد. ـ۳ کلیک
Language Bookmark reuters.com

امروز سه شنبه وزارت امور خارجه سوئد آقای اسلامی سفیر ایران در استکهلم را برای ارایه پیغام شدید اللحن کشورش در مورد خشونت های و کشتار اخیر پس از انتخابات در ایران احضار کرد.

new_win دولت انگلیس دو دیپلمات ایران را اخراج کرد ـ۲۸ کلیک
Language Bookmark news.bbc.co.uk

دولت انگلیس دو دیپلمات ایرانی را به خاطر مسایل اخیر اخراج کرد


نام
پیام
Write all letters which are not black!
حروفی که سیاه نوشته نشده در پنجره وارد کنید.

روز نوشتها

یادها

شعرها

از دیگران

من و جنهایم

داستانها

انتخابات